एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न मराठी | Engulfing Candlestick Pattern in Marathi

3.6/5 - (7 votes)

मित्रांनो, एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न हा कॅन्डलस्टिक चार्टवर तयार होणारा अतिशय लोकप्रिय, उपयोगी आणि नेहमी आढळणारा पॅटर्न आहे.

एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न हा एक डबल कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहे म्हणजेच हा पॅटर्न लगतच्या दोन कॅण्डल्स पासून तयार होतो.

एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्नचे पुढीलप्रमाणे मुख्य दोन प्रकार पडतात.
१. बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न
२. बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न

आपण या लेखात एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्नची अतिशय सविस्तर माहिती बघणार आहोत.

चला तर मग सुरुवात करूया

बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Engulfing Candlestick Pattern

बुलिश म्हणजेच तेजी दर्शविणारा आणि एनगलफिन्ग म्हणजे व्यापून टाकणारा

बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न हा एक ट्रेंड रिव्हर्सल पॅटर्न आहे.

डाउनट्रेंड नंतर बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार स्टॉक मधील डाउनट्रेन्ड संपून स्टॉक मध्ये अपट्रेन्ड सुरु होतो

खालील चित्रात एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न दाखवला आहे.

बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Engulfing Candlestick Pattern

बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार होण्यासाठी खालील गोष्टी महत्वाच्या आहेत

 • स्टॉकचा बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार होण्या अगोदरच ट्रेंड हा डाउनट्रेंन्ड असावा.
 • पहिली कॅण्डल हि एक लहान कॅण्डल असावी तर दुसरी कॅण्डल हि एक मोठी कॅण्डल असावी.
 • पहिल्या कॅन्डलचा रंग लाल तर दुसऱ्या कॅन्डलचा रंग हिरवा असावा.
 • हिरव्या कॅन्डलची बॉडी हि लाल कॅन्डलच्या बॉडीपेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे(लाल कॅन्डलच्या शॅडो हिरव्या कॅन्डलच्या बाहेर असले तरी चालतील).
 • हिरव्या कॅन्डलचा व्हॉल्युम लाल कॅन्डलच्या व्हॉल्युमपेक्षा जास्त असावा.
 • बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न सपोर्ट लेव्हल जवळ तयार झाल्यास हा पॅटर्न अजून चांगल्याप्रकारे काम करतो.
पैसा झाला मोठा | Paisa zala motha book
पैसा झाला मोठा | Paisa zala motha book

बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्नचा वापर ट्रेडिंगसाठी कसा करावा? | How to Trade With Bullish Engulfing Candlestick Pattern?

एन्ट्री

आपल्याला हिरव्या कॅन्डलच्या हाई लेव्हलला एन्ट्री घ्यायची आहे

स्टॉप लॉस

स्टॉप लॉस आपल्याला कॅन्डलस्टिक पॅटर्नच्या बॉटम लेव्हलला लावायचा आहे

आता आपण बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न कॅन्डलस्टिक चार्टवर बघूया.

Tata Engulfing min

आपल्यासोबत टाटा स्टीलचा डेली कॅन्डलस्टिक चार्ट आणि व्हॉल्युम चार्ट आहे

आपण चार्टवर बघू शकतो कि ८-९ दिवसांपासून टाटा स्टीलचा स्टॉक डाउनट्रेंन्ड मध्ये होता..

चार्टवर ९ ऑक्टोबर रोजी बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार झाला आहे व्हॉल्युम चार्टवर व्हॉल्युम देखील वाढला आहे

आपण स्पष्टपणे बघू शकतो कि बुलिश एनगलफिन्ग पॅटर्न नंतर स्टॉक मधील डाउनट्रेंन्ड संपला असून अपट्रेंन्ड सुरु झाला आणि पुढचे काही दिवस स्टॉकमध्ये अपट्रेंन्ड तसाच राहिला.

चार्टवर हिरव्या रंगाने मी खरेदीसाठी एन्ट्री लेव्हल मार्क केली आहे तर लाल रंगाने मी स्टॉप लॉस लेव्हल मार्क केली आहे

अधिक सुरक्षित एन्ट्रीसाठी आपण ट्रेण्ड कन्फर्मेशनची वाट बघू शकतो.

बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bearish Engulfing Candlestick Pattern

बेअरिश म्हणजेच मंदी दर्शविणारा आणि एनगलफिन्ग म्हणजे व्यापून टाकणारा

बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न हा एक ट्रेंड रिव्हर्सल पॅटर्न आहे.

अपट्रेंड नंतर बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार स्टॉक मधील अपट्रेन्ड संपून स्टॉक मध्ये डाउनट्रेन्ड सुरु होतो.

खालील चित्रात बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न दाखवला आहे.

Bearish Engulfing and Volume min

बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार होण्यासाठी खालील गोष्टी महत्वाच्या आहेत

 • बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार होण्याअगोदरच ट्रेंड हा अपट्रेंन्ड असावा
 • पहिली कॅण्डल हि एक लहान कॅण्डल असावी तर दुसरी कॅण्डल हि एक मोठी कॅण्डल असावी
 • पहिल्या कॅन्डलचा रंग हिरवा तर दुसऱ्या कॅन्डलचा रंग लाल असावा
 • लाल कॅन्डलची बॉडी हि हिरव्या कॅन्डलच्या बॉडीपेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे(हिरव्या कॅन्डलच्या शॅडो लाल कॅन्डलच्या बाहेर असले तरी चालतील)
 • लाल कॅन्डलचा व्हॉल्युम हिरव्या कॅन्डलच्या व्हॉल्युमपेक्षा जास्त असावा.
 • बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न रेझिस्टन्स लेव्हल जवळ तयार झाल्यास हा पॅटर्न अजून चांगल्याप्रकारे काम करतो.

बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्नचा वापर ट्रेडिंगसाठी कसा करावा? | How to Trade With Bearish Engulfing Candlestick Pattern?

एन्ट्री

आपल्याला लाल कॅन्डलच्या लो लेव्हलला शॉर्ट एन्ट्री घ्यायची आहे

स्टॉप लॉस

स्टॉप लॉस आपल्याला कॅन्डलस्टिक पॅटर्नच्या टॉप लेव्हलला लावायचा आहे

आता आपण बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न कॅन्डलस्टिक चार्टवर बघूया

Bearish Engulfing Pattern on Chart min

आपल्यासोबत पॉवरग्रीडचा डेली कॅन्डलस्टिक चार्ट आणि व्हॉल्युम चार्ट आहे

आपण चार्टवर बघू शकतो कि ४-५ दिवसांपासून पॉवरग्रीडचा स्टॉक अपट्रेंन्ड मध्ये होता.

चार्टवर बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार झाला आहे व्हॉल्युम चार्टवर व्हॉल्युम देखील वाढला आहे

आपण स्पष्टपणे बघू शकतो कि बेअरिश एनगलफिन्ग पॅटर्न नंतर स्टॉक मधील अपट्रेंन्ड संपला असून डाउनट्रेंन्ड सुरु झाला आहे आणि पुढचे बरेच दिवस स्टॉक डाउनट्रेंन्डमध्येच आहे.

चार्टवर हिरव्या रंगाने मी सेलिंगसाठी एन्ट्री लेव्हल मार्क केली आहे तर लाल रंगाने मी स्टॉप लॉस लेव्हल मार्क केली आहे.

अधिक सुरक्षित एन्ट्रीसाठी आपण ट्रेण्ड कन्फर्मेशनची वाट बघू शकतो.

एनगलफिन्ग पॅटर्नचे लिमिटेशन | Limitations of Engulfing Pattern

 • एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न स्टॉक रेंज बाउंड असल्यास फारसं चांगलं काम करत नाही
 • कधी कधी एनगलफिन्ग पॅटर्न मधील दुसरी कॅण्डल म्हणजेच एन्ट्री कॅण्डल खूप मोठी तयार होते. मोठ्या कॅन्डलमुळे स्टॉप लॉस खूप मोठा होतो आणि ट्रेड घायचा म्हटलं तर रिस्क-रिवॉर्डचे प्रमाण खूप कमी होते.

मित्रांनो अशाप्रकारे या लेखात आपण बुलिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आणि बेअरिश एनगलफिन्ग कॅन्डलस्टिक पॅटर्न असे दोन खूप महत्वपूर्ण आणि उपयोगी कॅण्डल पॅटर्न बघितले तसेच या पॅटर्नचा वापर ट्रेडिंगसाठी कसा करायचा ते देखील बघितले.

आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते मला खालील कमेंटबॉक्स मध्ये लिहून जरूर कळवा.

आपण आपल्या शंका किंवा सूचना मला जरूर कळवा, मी आपल्या प्रतिक्रियांचे स्वागत करतो

आपण वेळ काढून हा लेख वाचला त्याबद्दल मी आभारी आहे.

धन्यवाद!!!

Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा
Copy of Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा
प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा 2
Copy of Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा 3
Copy of Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा 4
Copy of Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा 5

कॅन्डलस्टिकविषयी आणखी माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

चला ज्ञान पसरवूया...

जय महाराष्ट्र !!! मी सुरज पठाडे, पैसा झाला मोठा प्लॅटफॉर्मवर आपलं स्वागत करतो. मी मेकॅनिकल इंजिनिअर असून गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून भारतीय शेअर बाजारात काम करतो आहे. शेअर बाजारासंबंधी माहिती वाचणे आणि लिहिणे हा माझा छंद आहे. मला कॅरम, क्रिकेट आणि बुद्धिबळ खेळायला देखील आवडते. 'पैसा झाला मोठा'ला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!!!

Leave a Comment