बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern

4.2/5 - (4 votes)

मित्रांनो, आपण या लेखात बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न कसा तयार होतो आणि आपण त्याचा ट्रेडिंगसाठी वापर कसा करू शकतो ते बघणार आहोत.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न हा एक रिव्हर्सल पॅटर्न आहे

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार झाल्यावर स्टॉकमधील डाउनट्रेन्ड संपून अपट्रेंड सुरु होतो म्हणजेच बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न हा एक बुलिश रिव्हर्सल कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहे .

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न हा लगतच्या दोन कॅण्डल्स पासून तयार होतो म्हणून हा एक डबल कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आहे

चला तर मग अभ्यासाला सुरुवात करूया

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार कसा होतो? | How Does Bullish Harami Candlestick Pattern form?

पॅटर्नच्या नावात वापरलेला हरामी हा एक जपानी शब्द असून, हरामी शब्दाचा अर्थ गरोदर असा होतो.

कॅन्डलस्टिक पॅटर्नची तुलना इथे एका गरोदर महिलेशी केलेली आहे

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न हा एक तेजीचा पॅटर्न आहे, डाउनट्रेंड नंतर बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार झाल्यास बाजारतील मंदी संपून बाजारात आता तेजी येणार असल्याचे समजले जाते

खालील चित्रात आपण बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न बघू शकतो.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न पूर्ण होण्यासाठी उजव्या बाजूची कॅण्डलची बॉडी हि डाव्या बाजूच्या किंवा अगोदरच्या कॅन्डलच्या बॉडीच्या आतमध्येच समाविष्ट असल्यासारखी असावी लागते.

या पॅटर्न मध्ये दुसऱ्या कॅन्डलचा रंग हिरवा किंवा लाल असा कोणताही असला तरी चालतो म्हणून मी चित्रात दुसऱ्या कॅन्डलचा रंग दाखवलेला नाही.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार होण्यासाठी खालील गोष्टी महत्वाच्या आहेत.

  • बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार होण्याअगोदरच ट्रेंड हा डाउनट्रेंन्ड असावा.
  • पहिल्या कॅन्डलचा रंग लाल तर दुसऱ्या कॅन्डलचा रंग कोणताही असला तरी चालेल.
  • दुसरी कॅण्डल जितकी लहान असेल तितका हा पॅटर्न अधिक चांगला काम करतो.
  • बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न सपोर्ट लेव्हल जवळ तयार झाल्यास हा पॅटर्न अजून चांगल्याप्रकारे काम करतो.

चार्टवर बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार झाल्यावर ट्रेंड रिव्हर्स होईलच असे नाही.

पैसा झाला मोठा | Paisa zala motha book
पैसा झाला मोठा | Paisa zala motha book

मात्र चार्टवर बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार होणे म्हणजे स्टॉक मधील डाउनट्रेंड आता कमजोर झाल्याचा संकेत आहे.

चार्टवर मोठ्या कॅण्डल नंतर तयार होणारी अगदी लहान कॅण्डल व्होलॅटिलिटी कॉम्प्रेशन दर्शविते.

आपल्याला माहित असेलच कि स्टॉक मध्ये व्होलॅटिलिटी कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर खूप मोठी मूव्ह येण्याची शक्यता असते.

या पॅटर्न मध्ये दुसऱ्या कॅन्डलचा व्हॉल्युम अगोदरच्या कॅन्डलपेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकतो, दोन्ही प्रकारात हा पॅटर्न सारखेच काम करतो.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न मध्ये पहिली कॅण्डल हि लॉन्ग कॅण्डल असते आणि मारूबोझू, शेवन हेड, शेवन बॉटम अशा विविध प्रकारात आढळते.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न मध्ये दुसरी कॅण्डल कधी-कधी डोजी कॅण्डल आणि मारूबोझू कॅण्डल देखील असू शकते.

खालील चित्रात मी बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्नचे काही प्रकार दाखवले आहेत.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern
बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern
बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern
बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern
बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern
बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern
बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्नचा वापर ट्रेडिंगसाठी कसा करावा? | How to Trade With Bullish Harami Candlestick Pattern?

एन्ट्री

मित्रांनो, आपल्याला बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार झाल्यानंतर कन्फर्मेशन भेटल्यानंतरच एन्ट्री घायची आहे.

खालील चित्रात मी बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न, कन्फर्मेशन कॅण्डल आणि एन्ट्री लेव्हल दाखवली आहे.

स्टॉप लॉस

स्टॉप लॉस आपल्याला कॅन्डलस्टिक पॅटर्नच्या बॉटम लेव्हलला लावायचा आहे.

कन्फर्मेशनसाठी आपल्याला पॅटर्न तयार झाल्यानंतर आणखी एखादी मोठी हिरवी कॅण्डल बुलिश हरामी पॅटर्नच्या टॉप लेव्हलच्या वर जाऊन क्लोझ होणे गरजेचे आहे.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern

आता आपण बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न चार्टवर बघूया.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न | Bullish Harami Candlestick Pattern

आपल्यासोबत सिप्ला कंपनीचा डेली कॅन्डलस्टिक चार्ट आणि व्हॉल्युम चार्ट आहे.

आपण चार्टवर बघू शकतो कि ९-१० दिवसांपासून सिप्लाचा स्टॉक डाउनट्रेंन्ड मध्ये होता.

चार्टवर बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न तयार झाला आहे

आपण स्पष्टपणे बघू शकतो कि बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न नंतर मोठ्या हिरव्या कॅन्डलने ट्रेण्ड बदलणार असल्याचे कन्फर्मेशन दिले आहे.

पॅटर्न ब्रेकआऊट झाल्यानंतर स्टॉक मधील डाउनट्रेंन्ड संपला असून अपट्रेंन्ड सुरु झाला आहे आणि पुढचे १०-११ दिवस स्टॉक अपट्रेंन्डमध्येच आहे.

चार्टवर हिरव्या रंगाने मी बायिंगसाठी एन्ट्री लेव्हल मार्क केली आहे तर लाल रंगाने मी स्टॉप लॉस लेव्हल मार्क केली आहे.

मी जरी इथे डेली चार्ट वापरला असला तरी हा पॅटर्न ५ मी, १५ मी इ. टाइमफ्रेम वर वापरला जाऊ शकतो.

बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्नचे लिमिटेशन | Limitations of Bullish Harami Candlestick Pattern

  • बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न मध्ये लाल कॅण्डल मोठी असल्यास स्टॉप लॉस खूप जास्त मोठा होतो.
  • पॅटर्नचा वापर करून एन्ट्री घेण्यासाठी आपल्याला कन्फर्मेशनची वाट बघणे गरजेचे आहे.

मित्रांनो अशाप्रकारे या लेखात आपण बुलिश हरामी कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आणि त्याचा वापर ट्रेडिंगसाठी कसा करायचा ते देखील बघितले.

आपल्याला हा लेख कसा वाटला ते मला खालील कमेंटबॉक्स मध्ये लिहून जरूर कळवा.

आपल्या प्रतिक्रियांचे मी स्वागत करतो.

अशाच माहितीपूर्ण लेखांचे डेली नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी नोटिफिकेशन आयकॉन वर क्लिक करा आणि खालील टेलिग्राम आयकॉन वर क्लिक करून चॅनलला जॉईन करा.

माझ्या फेसबुक पेजला लाइक करायला आणि ट्विटरवर मला फॉलो करायला विसरू नका

आपण सवडीने हा लेख वाचला त्याबद्दल मी आभारी आहे.

धन्यवाद!!!

Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा
Copy of Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा
प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा 2
Copy of Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा 3
Copy of Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा 4
Copy of Copy of गुगल प्ले स्टोअर वरून ॲप डाउनलोड करा 5

चला ज्ञान पसरवूया...

जय महाराष्ट्र !!! मी सुरज पठाडे, पैसा झाला मोठा प्लॅटफॉर्मवर आपलं स्वागत करतो. मी मेकॅनिकल इंजिनिअर असून गेल्या दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून भारतीय शेअर बाजारात काम करतो आहे. शेअर बाजारासंबंधी माहिती वाचणे आणि लिहिणे हा माझा छंद आहे. मला कॅरम, क्रिकेट आणि बुद्धिबळ खेळायला देखील आवडते. 'पैसा झाला मोठा'ला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!!!

Leave a Comment