[२] कॉन्टीनुएशन ट्रायंगल चार्ट पॅटर्न मराठी । [2] Continuation Triangle Chart Pattern in Marathi

असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पॅटर्न | Ascending Triangle Chart Pattern

ट्रायंगल चार्ट पॅटर्न हा एक अपट्रेंड मध्ये तयार होणारा चार्ट पॅटर्न असून स्टॉक जेव्हा बुलिश असतो तेव्हा हा चार्ट पॅटर्न तयार होतो.

[४] रेक्टेंगल चार्ट पॅटर्न मराठी | [4] Rectangle Chart Pattern in Marathi

रेक्टेंगल चार्ट पॅटर्न | Rectangle Chart Pattern

रेक्टेंगल चार्ट पॅटर्नचे बुलिश कॉन्टीनुएशन, बियरीश कॉन्टीनुएशन, बुलिश रिव्हर्सल,आणि बियरीश रिव्हर्सल असे चारही प्रकार आपण आता बघणार आहोत.

डबल टॉप आणि डबल बॉटम चार्ट पॅटर्न मराठी । Double Top and Double Bottom Chart Pattern in Marathi

Double Top Chart Pattern 2 min

या लेखात आपण चार्टवर नेहमी तयार होणारे डबल टॉप आणि डबल बॉटम चार्ट पॅटर्न असे २ चार्ट पॅटर्न बघणार आहोत. हे दोन्ही चार्ट पॅटर्न हे रिव्हर्सल चार्ट पॅटर्न असल्याने चार्टवर हे पॅटर्न तयार झाल्यावर नवीन ट्रेंडची सुरूवात होते. नवीन ट्रेंडची सुरवात म्हणजे मोठी मुव्ह आणि मोठी मुव्ह म्हणजे मोठा प्रॉफिट. डबल टॉप चार्ट पॅटर्न | … Read more

[४] ट्रायंगल चार्ट पॅटर्न मराठी | [4] Triangle Chart Pattern in Marathi

Symmetrical Triangle Pattern Chart Pattern min

ट्रायंगल चार्ट पॅटर्न आणि बुलिश कॉन्टीनुएशन, बुलिश रिव्हर्सल, बियरीश कॉन्टीनुएशन आणि बियरीश रिव्हर्सल असे चार सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पॅटर्नचे प्रकार

हेड अँड शोल्डर चार्ट पॅटर्न मराठी । Head and Shoulder Chart Pattern in Marathi

हेड अँड शोल्डर चार्ट पॅटर्न मराठी । Head and Shoulder Chart Pattern in Marathi

हेड अँड शोल्डर्स हा शेअर बाजारातील अतिशय प्रभावी चार्ट पॅटर्न आहे, तुम्हालाही हा चार्ट पॅटर्न वापरून शेअर बाजारात पैसे कमवायचे असल्यास हा लेख जरूर वाचा.